99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
Cinque Terre
O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ