99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
Cinque Terre
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน