99 ม.9 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 061-6352293
Cinque Terre
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนบ้านบ่อพระ เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84210
061-6352293
banborphra_school@banborphra.ac.th
แผนที่โรงเรียนบ้านบ่อพระ